Toan och Hallen!!

Nu ska golvet rivas!! Pang på bara.

Så här såg alltså golvet ut. Det har varit upp nångång under 80-talet för byte av avloppsrör.

Det såg inte så illa ut. Hyfsat torrt i sågspånen må jag säga, och när jag väl skottat bort den (en välbekant uppgift för oss som var med redan på det glada 80-talet!) så såg det mycket bra ut. Torrt och fint, ingen svampkoloni, inga fuktfällor utan det var bara spånen och en del trossbottenbrädor som var fuktiga. Åsar och undersidor på trossbotten var i kanonskick. Mycket upplyftande och glädjande!

ÄNTLIGEN!! För att citera en känd TV/radio-profil. Nu kan vi lägga diskussionen om huruvida det är sågspån under trappen eller inte till handlingarna för det ÄR spån där. Dock ska den jämnas till en smula och förstärkas med 12-15 cm isolering. Väggen här ska isoleras med 45mm isolering och på så sätt kan jag vinna ett par cm om det går som jag vill. Annars blir det samma tjocklek som förr.

Bakom östra toaväggen ser det ut så här, dvs en öppning ner på marken. Även där ska det läggas en skiva och isoleras.

Östra toaväggen ja, alltså den som är bakom toastolen. Den ska isoleras en smula den också men den blir både bättre och smalare. Som den var var den isolerad med nån slags förhydringspapp med 1 cm isolering mellan, såg ut som sånt dom lindar runt vattenrör. Väggen var hela 12 cm tjock, trots den tunna isoleringen så det var mycket luft där. Jag ska regla upp 45mm och isolera med samma tjocklek (45 mm) åsså en skiva på det. På så sätt vinner jag nästan 6 cm bakom stolen, vilket var planen hela tiden.

...och skräphögen bara växer och växer....

Till del 3

Tillbaka till del 1!

Tillbaka till Projekt!