Här kommer jag att lägga ut lite historia om huset, om vad som skett under årens lopp (i den mån jag vet det!) men också lite om vad som händer nu och vad som ska hända framöver. Kanske dyker det upp en liten berättelse om hur vi blev bofasta här, i de hus som skulle bli vår sommarstuga.

Den första tiden

Nu då?